Twoja przeglądarka jest zbyt stara lub używasz paraprzeglądarki (Internet Explorer) i dlatego NIE działa dobrze z tą prezentacją

Pobierz najnowszą wersję Chrome, Safari lub Firefox.

eSD

zintegrowany system obiegu dokumentówesd dashboard
Fundamentem dobrej organizacji działu księgowego jest ...
dobrze zdefiniowany proces obiegu dokumentów

eSD wspomaga procesy przetwarzania dokumentów


esd

Przykład: procesu przetwarzania faktury kosztowej w systemie eSD


role systemowe:


OM Office Manager


ACC Account


ACM Account Manager


CEO Chief Executive Officer


role w systemie eSD są powiązane z uprawnieniami do operacji!

krok 1

Z poziomu listy faktur Office Manager dodaje nowy dokument Faktury ZakupuQR
krok 1.1 druk kodu QR (opcjonalny)

Office Manager drukuje kod kreskowy lub kod QR i nakleja go na fizyczny dokument


QR

Dzięki kodowi kreskowemu/QR w łatwy sposób będzie można otworzyć dokument w eSD skanując znacznik z dokumentu papierowego

krok 2

Office Manager skanuje dokument i dodaje jako załącznik do dokumentu w eSD

krok 2.1

Dokument fizyczny odkładany jest do oznakowanej szafykrok 3 Wypełnianie głowki

Office Manager wypełnia główkę dokumentuAccounci są powiadamiani przez system, że dokument został wprowadzony i muszą przeprowadzić akceptację pozycji

krok 4 akceptacja Account

Dla każdej pozycji odpowiedni Account - wybrany przez system wg rodzaju kosztu - zatwierdza pozycję poprzez dodanie właściwego znacznika


krok 5 akceptacja Account Manager

Account Manager zatwierdza pozycje dodając swój znacznik ACM

tylko Account Manager ma dostęp do znacznika ACM.
Nie jest możliwe zatwierdzenie pozycji przez zwykłego Accounta


krok 6 zatwierdzenie

CEO zatwierdza cały dokumentZnacznik CEO jest przypisany ręcznie tylko w przypadku gdy wartość dokumentu przekracza określony w systemie próg
np. 10 000 PLN


znacznik dokumentu CEO można nadać tylko po nadaniu znaczników ACC i ACM na pozycjach i nie można tego pominąć (o ile system nie zostanie skonfigurowany inaczej)


jeśli dokument nie przekracza ustalonego progu wartość, znacznik CEO jest nadawany w sposób automatyczny


krok 8 eksport do Symfonii FK


Po zapisie z potwierdzeniemdzięki opisowi pozycji w eSD dokument w sposób automatyczny z powiązaniem pozycji z kontami trafia do Symfonia Finanse i Księgowość gdzie księgowi go dekretują

krok 9 Raportowanie


Na koniec dnia możliwe jest wygenerowanie raportów:Raporty z systemu księgowego będą widoczne w systemie eSD jako pliki do pobrania wyłącznie dla uprawnionych użytkowników (np. CEO, Account Manager)

Dedykowane raporty uwzględniające potrzeby Partnerów, np. raport ukazujący rentowność zleceń w podziale na accountów, klientów i pojedyncze zlecenia.

Dedykowane raporty uwzględniające potrzeby Partnerów, np. raport ukazujący rentowność zleceń w podziale na accountów, klientów i pojedyncze zlecenia.

Dedykowane raporty uwzględniające potrzeby Partnerów, np. raport ukazujący rentowność zleceń w podziale na accountów, klientów i pojedyncze zlecenia.
eSD pozwala też mierzyć efektywność samego procesu przetwarzania dokumentów

Co raportujemy ?charts

WORKFLOW

System eSD jest systemem typu WORKFLOW co oznacza, że poszczególne procesy przetwarzania - tak jak w przypadku opisywanych dokumentów FZ - mogą być dostosowywane do potrzeb klienta a w przyszłości także przez niego definiowane z poziomu interfejsu użytkownika


workflow

Stany dokumentów i powiadomienia


W każdym stanie dokumentu właściwy użytkownik jest informowany przez system o konieczności podjęcia określonej akcji


Ponadto stanom dokumentu można przypisywać akcje automatyczne (np. wysłanie maila, SMS itp.)


Stan dokumentu wynika jednoznacznie ze znaczników przypisanych do dokumentu i pozycji

Inne funkcje

W eSD możliwe jest zarządzanie i wymiana dokumentów między użytkownikami z określeniem praw dostępu wynikających z ról i uprawnień które są definiowane w systemie

uprawnienia

Inne funkcje 2

eSD wspiera możliwość ograniczenia widoczności kontrahentów dla poszczególnych ról użytkowników


contractors


eSD
system WORKFLOW

System działa na każdym urządzeniu z przeglądarką Google Chrome (planowane jest wsparcie dla innych przeglądarek)

użyj spacji lub strzałek do nawigacji