Doradztwo

  • Optymalizacja działów księgowości
  • E – (lektroniczny) obieg dokumentów
  • Optymalizacja zatrudnienia.
  • Controlling i rachunkowość zarządcza
  • Dotacje z UE

Analizujemy funkcjonowanie działu księgowości w zakresie organizacji pracy, przepływu informacji, wykorzystywania dostępnych technologii oraz oceny wydajności pracowników.

pdf   Optymalizacja księgowości przynosi zyski firmie

Koordynujemy działanie działów księgowości w trzech etapach:

  1. Opisu stanu obecnego („fotografia”) i jego oceny oraz sugestii usprawnień i ich wdrożenia w formie audytu wewnętrznego zakończonego raportem.
  2. Wdrożeniu proponowanych zmian po akceptacji Zarządu.
  3. Nadzorowaniu funkcjonowania wdrożonych zmian.

Podczas każdego etapu na bieżąco konsultujemy otrzymywane wyniki.
Na życzenie przedstawimy referencje firm z rynku jak i krajowego.
Podczas optymalizacji również realizujemy dla Klientów projekt stworzenia własnego Centrum Usług Księgowych.

Wykorzystując kilkaset tysięcy złotych dofinansowania z UE, nasze doświadczenie, potrzeby i know-how stworzyliśmy oprogramowanie będące wirtualną platformą B2B łączącą w naszym przypadku firmę z księgowością. Schemat działania systemu przedstawia prezentacja: System eSD


System koordynuje pracę księgowych z pracą całego przedsiębiorstwa. Dowolna konfiguracja poziomów i schematów akceptacji oraz przepływu dokumentów powoduje, że system jest elastyczny i umożliwia jego dostosowanie do każdej firmy. Jako właściciel licencji oprogramowanie zarówno udostępniamy jak i sprzedajemy oraz wdrażamy. Każda firma, której prowadzimy księgi rachunkowe otrzymuje możliwość korzystania z naszego systemu, który jest przez nas używany na co dzień w bieżącej pracy. Oprogramowanie to może być wykorzystane w każdej firmie jak również w centrum usług księgowych.

Wykorzystując wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie wspomagamy Zarząd w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów oraz form zatrudnienia pracowników.
Analizujemy dane i przedstawiamy je Zarządom w formie prezentacji. Na podstawie sugestii o oczekiwań Zarządów konstruujemy arkusze kalkulacyjne analizujące obszary działalności, np. wydajności handlowców czy rentowności zleceń.
Bazując na własnym doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami organizujemy i wspomagamy przygotowanie wniosków o dotacje, rozliczanie poszczególnych etapów jak i finalne całej dotacji.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla