Wykorzystując kilkaset tysięcy złotych dofinansowania z UE, nasze doświadczenie, potrzeby i know-how stworzyliśmy oprogramowanie będące wirtualną platformą B2B łączącą w naszym przypadku firmę z księgowością. Schemat działania systemu przedstawia prezentacja: System eSD

System koordynuje pracę księgowych z pracą całego przedsiębiorstwa. Dowolna konfiguracja poziomów i schematów akceptacji oraz przepływu dokumentów powoduje, że system jest elastyczny i umożliwia jego dostosowanie do każdej firmy. Jako właściciel licencji oprogramowanie zarówno udostępniamy jak i sprzedajemy oraz wdrażamy. Każda firma, której prowadzimy księgi rachunkowe otrzymuje możliwość korzystania z naszego systemu, który jest przez nas używany na co dzień w bieżącej pracy. Oprogramowanie to może być wykorzystane w każdej firmie jak również w centrum usług księgowych.