PŁACE -Rozliczanie wynagrodzeń

Ewidencja czasu pracy. Rozliczanie wynagrodzeń. Umowy o pracę. Umowy cywilno-prawne. Naliczanie list płac. Elektroniczne polecenia przelewu (przelewy automatycznie wczytywane do autoryzacji do systemu bankowego klienta). Konsultacje dla Zarządu. Reprezentacja przed ZUS.


KADRY - HR- Sprawy pracownicze

Prowadzenie akt osobowych (teczki). Przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy. Ewidencja szkoleń BHP. Ewidencja badań lekarskich pracowników. Ewidencja urlopów (comiesięcznie raportowana kadrom zarządzającym). Konsultacje dla Zarządu. Reprezentacja przez ZUS i PiP oraz GiODO.


APT – Agencja Pracy Tymczasowej

Organizacja zatrudnienia w formie najkorzystniejszej dla pracodawcy czyli agencji pracy tymczasowej. Porady merytoryczne. Założenie agencji. Prowadzenie dokumentacji. Reprezentacja przez ZUS i PiP oraz GiODO.